Drømmenes verden

Vi går ind i drømmenes verden hver nat og kommer ind i en ny dimension, hvor alt er anderledes end det er i den vågne verden. Drømmene kan forekomme mystiske, mærkelige og surreelle.

Men de er ikke mindre sande af den grund.

Drømmenes verden er sjælens verden. Drømmene anvender symbolske billeder til at kommunikere med os på. Det er som et fremmed sprog vi skal tilegne os.

Vi kan ikke forstå drømmenes sprog med en 1:1 tilgang. Nok kan vi slå de enkelte symboler – fx hesten – op i diverse drømme- og symbolleksika, men det vil ikke fuldt ud besvare spørgsmålet om, hvad en hest betyder for dig i dit liv, netop nu. Måske har du en bestemt erfaring med heste, eller måske er du bange for dem.

A red horse. Marc Chagall, 1938.

Vi skal altså lære at forstå drømmene sprog på en anden måde end den vanlige rationelle, og det kommer med øvelsen. Vi gør os modtagelige og lyttende. Ser på om billeder, mønstre, farver eller figurer dukker op gentagne gange over tid, og hvordan de forandrer sig.

Groft sagt kan vi sige at der er tre lag i drømmene: det personlige, det kulturelle og et lag, der peger på udvikling. Drømmene har det nemlig med at pege på udviklingsmuligheder og ressourcer i det ubevidste, og gennem drømmearbejdet kan det bevidste jeg komme i kontakt og dialog med disse.

Det terapeutiske rum giver dig mulighed for at gå i ind i en længere proces, hvor drømmenes verden åbner sig op. Ofte vil det at give dem opmærksomhed på denne måde invitere til at det ubevidstes producerer flere drømme. Opmærksomheden belønnes, for det ubevidste vil gerne kommunikere med bevidstheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *