I blodkammeret

Jeg har i anledning af nytåret besluttet mig for at publicere mit eventyressay der handler om det feminines forhold til det onde. Helt konkret er dette tema udfoldet gennem en (alkymistisk) analyse af Grimm eventyret Fitchers fugl (Fitcher’s bird), der er et eventyr beslægtet med Ridder Blåskæg.

Du kan læse essayet her: In the blood chamber.

Illustration til Ridder Blåskæg af Arthur Rachham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *