Alkymiens billedsprog

Jeg har fået mulighed for at bidrage med en introducerende artikel om Alkymiens billedsprog til i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 2 2021.

Hele dette nummer af tidsskriftet handlede om jungiansk analytisk psykologi med fokus på begrebet Individuation. Det blev udgivet i anledningen af 100 året for C.G. Jungs bog om typologi, og indeholder en række artikler om forkellige aspekter af jungiansk psykologi, med Hanne Urhøj som fagredaktør.

Her kan du kan læse artiklen AlkymiensBilledsprog. Den handler om de billeder, der hører den alkymistiske proces til, og som Jung også fandt i sine klienters drømme, fantasier og andet, og som man altså kan finde udtrykt i den terapeutiske proces.

Hvis du har lyst til at arbejde med dette i en analytisk proces, kan du kontakte mig her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *