Velkommen

Dit indre rum
Jeg vil gerne invitere dig ind i et indre rum, hvor du kan være og blive helt dig selv.  I dette rum arbejder vi i ud fra C.G. Jungs analytiske psykologi. Vi ser på det, der  viser sig, det der dukker op, og ud fra den livssituation du aktuelt er i. På en nænsom, reflekterende og undersøgende måde.

Proces
Terapien er en process. Formålet med terapien er ikke nødvendigvis et bestemt forud defineret resultat eller produkt. Det er at blive dig selv. Et andet formål er, at du gennem forløbet kan lære dig selv at kende. Derved kan du få det bedre med de områder af dit liv, der er svære og som måske var grunden til at du indledningsvist søgte terapi. Det kan være følelsestilstande som vrede, angst, depression eller sorg. Det kan også være, at du er i en livskrise eller at du føler meningsløshed eller fortabthed, eller du kan opleve at have udfordringer i dine nære relationer.

At blive et helt menneske
Psykoterapi handler om at blive et helt menneske, om at blive sig selv – og om at finde helhed som den unikke person, du er. Med en stærkere forankring i dit jeg og dermed en stærkere base i forhold til at være i verden, samt med et mere kreativt forhold til det at være dig.

Samtalen
Den grundlæggende tilgang er samtalen i et lukket, fortroligt rum. Her arbejder vi med oplevelser fra hverdagen, refleksioner, tanker, følelser, og kropslige udtryk. Mødet med det ubevidste, drømme, det symbolske og det kreative – fx gennem aktiv imagination – er også væsentlige ingredienser i den analytiske psykologi.

Den alkymistiske kolbe
Kolben i særdeleshed og alkymien i sin helhed er en væsentlig metafor i det terapeutiske arbejde. Kolben som det lukkede rum, kolben som den fortrolige relation mellem terapeuten og klienten. Og det der foregår i terapien kan vi se som den alkymistiske proces med dens forkellige stadier, faser og bevægelser.

Her kan du læse mere om kolben og om alkymi.

 

Du kan læse om mig her  og du kan læse artikler om jungianske emner her. På ressourceguiden Jung for Alle kan du iøvrigt læse mere om Jungs analytiske psykologi.