Velkommen

Dit indre rum
Jeg vil gerne invitere dig ind i et indre rum, hvor du kan være og blive helt dig selv.  I dette rum arbejder vi med dine drømme, indre billeder, tanker og følelser – ud fra C.G. Jungs analytiske psykologi. Vi ser på det, der  viser sig, det der dukker op, og ud fra den livssituation du aktuelt er i. På en nænsom, reflekterende og undersøgende måde.

Den alkymistiske kolbe
Kolben i særdeleshed og alkymien i sin helhed er en væsentlig metafor i det terapeutiske arbejde. Kolben som det lukkede rum, kolben som den fortrolige relation mellem terapeuten og klienten. Og det der foregår i terapien kan vi se som den alkymistiske proces med dens forskellige stadier, faser og bevægelser.

Her kan du læse mere om kolben og om alkymi.

 

Proces
Terapien er en process. Formålet med terapien er ikke nødvendigvis et bestemt forud defineret resultat eller produkt.

Formålet er at blive dig selv.

Et andet formål er, at du gennem forløbet kan lære dig selv at kende. Derved kan du få det bedre med de områder af dit liv, der er svære og som måske var grunden til at du indledningsvist søgte terapi. Det kan være følelsestilstande som vrede, angst, depression eller sorg. Det kan også være, at du er i en livskrise eller at du føler meningsløshed eller fortabthed, eller du kan opleve at have udfordringer i dine nære relationer. Endelig kan det simpelthen være at du ønske at komme i dybere kontakt med dine indre ressourcer og psykens – eller sjælens – indre billeder.

At blive et helt menneske
Psykoterapi handler om at blive et helt menneske, om at blive sig selv – og om at finde helhed som den unikke person, du er. Med en stærkere forankring i dit jeg og dermed en stærkere base i forhold til at være i verden, samt med et mere kreativt forhold til det at være dig.

Samtalen
Den grundlæggende tilgang er samtalen i fortrolighed. Her arbejder vi med oplevelser fra hverdagen, refleksioner, tanker, følelser, og kropslige udtryk. Mødet med det ubevidste, drømme, det symbolske og det kreative – fx gennem aktiv imagination – er også væsentlige ingredienser i den analytiske psykologi.

Forløbet
En jungiansk analyse er en lang proces, som man må hengive sig til.  Derfor anbefaler jeg ugentlige sessioner i minimum et halvt år for at kunne nå ned i de dybere lag, og få adgang til og komme i dialog med de ubevidste ressourcer.  Det er det konstante fokus og det længerevarende forløb, der viser sig at være virkningsfuldt.

Information
Du kan læse om mig her  og her kan du læse om priser og kontakte mig.

Her du kan læse artikler om jungianske emner. På ressourceguiden Jung for Alle kan du læse mere om Jungs analytiske psykologi.