Velkommen

Som Seniorkandidat ved Jung Instituttet i København kan jeg tilbyde  Jungiansk psykoterapi/ Jungiansk Analyse under Supervision. Det betyder, at jeg bliver superviseret af en erfaren jungiansk analytiker i mit arbejde med klienter og i min læreproces på vej mod at blive færdiguddannet. Du kan læse om mig og kontakte mig her, hvis du er interesseret i at vide mere eller ønsker at aftale en tid til samtale.

“My aim is to bring about a psychic state in which my patient begins to experiment with his own nature — a state of fluidity, change, and growth where nothing is eternally fixed and hopelessly petrified.” C.G. Jung, CW16, §99

At blive et helt menneske
Psykoterapi handler om at blive et helt menneske, om at blive sig selv – og om at finde helhed som den unikke person, du er. Med en stærkere forankring i dit jeg og dermed en stærkere base i forhold til at være i verden.

Terapien er en process. Formålet med terapien er ikke nødvendigvis et bestemt forud defineret resultat eller produkt, men at blive dig selv og at du gennem forløbet kan lære dig selv at kende. Derved kan du få det bedre med de områder af dit liv, der er svære og som måske var grunden til at du indledningsvist søgte terapi. Det kan være følelsestilstande som vrede, angst, depression eller sorg. Det kan også være, at du er i en livskrise eller at du føler meningsløshed eller fortabthed.

Relationer 
I samtalen arbejder vi med mange forskellige områder: dine relationer, og det at sætte grænser og turde åbne op, med dine følelser, ønsker og tanker, med bevidstgørelse af dine ubevidste mønstre, med dine emotioner og komplekser, samt oplevelser af traumatiske hændelser i dit liv. Alt dette har at meget at gøre med de relationer, du har eller har haft i dit liv.

Gennem arbejdet med dine relationer i det terapeutiske rum, kan du opnå større erkendelse af, hvem du er, og forståelse for dine føle-, tænke- og handlemønstre.

Drømmearbejde
Ofte peger det ubevidste på skjulte ressourcer. En vigtig del af den jungianske psykologi handler derfor om at skabe en relation – eller bro – mellem det bevidste og det ubevidste, eller mellem jeg’et og selvet. Her kommer drømme og andet indhold fra det ubevidste ind i billedet. Vi analyserer og reflekterer over dine drømme og sætter dem både i relation til din hverdag og nutid, samt til dine erindringer eller udviklingspotentialer, eller vi arbejder med de kulturelle betydninger af de symboler der dukker op, hvis det giver mening i forhold til din situation.

Kreativitet
Dertil kommer, at vi kan arbejde med kreative metoder som aktiv imagination og skriveprocesser.

Du kan læse mere om Jungs analytiske psykologi på ressourceguiden Jung for Alle. Og du kan læse artikler om jungianske emner her.