Kreativitet

Min passion er at guide dig til at få kreativt liv i ordets dybere og mere omfattende forstand. Derfor tilbyder jeg at arbejde med især disse områder, der på forskellig måde peger på det symbolske, som er omdrejningspunktet i jungiansk analytisk psykologi:

~ Drømme
~ Aktiv imagination

Lindrende  litteratur
Vi læser litteratur (romaner, lyrik, noveller o.a. ) og anvender det som udgangspunkt  for samtalen om den situation du er i. Skønlitteratur kan være udgangspunkt for identifikation, katarsis og indsigt. Ved at se på figurerne i en historie, kan der skabes andre positioner og synsvinkler som en svær situation kan ses ud fra. Og ved at arbejde med hovedpersonens imaginære rejse, samt de situationer, metaforer og symboler, der udfoldes i bogen kan vi arbejde os mod balance, forståelse og helhed.

Kreative skriveprocesser